1

DVD Văn Hóa Doanh Nghiệp

150,000VNĐ

  • Mọi doanh nghiệp đều có văn hóa, nhưng liệu có phải đó là văn hóa mà lãnh đạo mong muốn?
  • Trong doanh nghiệp, làm sao để duy trì được những trật tự chung của tập thể mà vẫn không làm mất đi những khác biệt của từng cá nhân?
  • Làm cách nào để những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trở thành những giá trị định hướng cách sống và cách làm việc của từng nhân viên trong doanh nghiệp?
Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

Văn hóa doanh nghiệp là kim chỉ nam cho các hành vi của mọi cá nhân trong doanh nghiệp. Làm cách nào để đưa những giá trị ấy nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của nhân viên, đi sâu vào họ và trở nên thói quen hàng ngày của họ, đó là một nội dung quan trọng trong DVD Văn Hóa Doanh Nghiệp

dvd-van-hoa-doanh-nghiep

DVD Văn Hóa Doanh Nghiệp ghi hình buổi diễn thuyết trực tiếp của Diễn giả Quách Tuấn Khanh chia sẻ cách xác định, duy trì, theo đuổi và lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, giúp định hướng cho mọi chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp – yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, cho thành công vượt bậc và cho sức sống trường tồn.

Những nội dung cụ thể:

  • Doanh nghiệp nào cũng có văn hóa, nhưng đó có phải là văn hóa mà lãnh đạo mong muốn?
  • Hệ thống nền tảng của văn hóa doanh nghiệp
  • Giá trị văn hóa chi phối các hành vi
  • Đưa văn hóa doanh nghiệp vào trái tim và khối óc nhân viên
  • Để văn hóa doanh nghiệp thích nghi với các thay đổi của môi trường

Sản phẩm gồm 1 DVD, thời lượng 1h30′.
Đơn giá: 150.000 VNĐ/sản phẩm
Miễn phí giao hàng khi thanh toán trực tuyến
(xem hướng dẫn thanh toán trực tuyến)